fbpx
Home2018-06-01T06:59:44+07:00

CLB Thân Tâm

Khoẻ thân sạch tâm, cùng làm các phước thiện không giới hạn

“Chúng ta sẽ nhận lại thứ gì mà chúng ta cho đi. Nếu như chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ nhận lại quả thiện như là chúng ta đã làm cho người khác. Điều này không phải do một người nào đó cụ thể, mà đó là nhờ vào sức mạnh của hành động, kể cả những hành động thiện và hành động bất thiện đều có sức mạnh quay trở lại đối với chúng ta. 

Chính vì thế mà chúng ta nên hiểu rằng chỉ có nhân và quả mà thôi, mà không có ai đó hay cái gì đó, không có tôi hay bạn, không của của tôi hay là của bạn. Nhân và quả đó, là sự thật tự nhiên, mọi người hay mọi thứ đều được tạo ra bởi nhân và quả. Chúng ta càng chánh niệm trên bản thân mình và các hành động của mình thì chúng ta sẽ càng biết về nhân quả. 

Chính bởi thế mà chúng ta không cần phải thay đổi cuộc đời mình. Chúng ta chỉ thay đổi hành động của chúng ta từ xấu thành tốt, từ bất thiện thành thiện, tinh tấn làm các thiện pháp không giới hạn với chánh niệm và xả ly, không chối bỏ, không dính mắc”

CLB tặng sách quý, nhập thông tin dưới đây để nhận:

Hành Thiền Phước Báu Vô Lượng

Mỗi ngày có 24h, hãy dành ÍT NHẤT 5, 10 phút để hành thiền

Trong những phước thiện chúng ta nên làm như bố thí cúng dường, hỗ trợ, giữ giới, nghe pháp, giảng pháp, chánh kiến.. thì hành thiền là việc nên làm và có khả năng mang lại phước báu lớn lao nhất.

TÌM HIỂU VỀ THIỀN

Chánh Niệm & Xả Ly

Chúng ta càng chánh niệm trên bản thân mình và các hành động của mình thì chúng ta sẽ càng biết về nhân quả

TỪ VÔ MINH ĐẾN MINH

Chia Sẻ Mới Cập Nhật

Những lời khuyên từ các chuyên gia cho cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng

Chia Sẻ Những Kiến Thức Sức Khoẻ

Chúng ta được sinh ra làm người là điều quý, sống sao cho mạnh khoẻ, ý nghĩa và cùng tu tập đem lại những giá trị tốt cho bản thân và cộng đồng lại càng quý báu hơn!

TẢI SERIES 21 VIDEOS SỨC KHỎE