fbpx

About Khánh Hải

Doing good deeds - Làm phước thiện không giới hạn! Admin tại Khanhhai.net, đồng thời là admin fanpage Những Câu Nên Ngẫm Mỗi Ngày với hơn 400 ngàn fans.

Làm sao sống đúng pháp trong xã hội phi pháp? Thiền Sư S.N. Goenka

2019-03-08T22:19:57+07:00

Hỏi – Làm thế nào một người sống đúng pháp thực sự có thể đương đầu với thế gian phi pháp này? Đáp – Đừng cố gắng thay đổi thế gian phi pháp (adhammic worrld).

Làm sao sống đúng pháp trong xã hội phi pháp? Thiền Sư S.N. Goenka2019-03-08T22:19:57+07:00

Tập Thở Cách Này Bạn Sẽ Có Những Khả Năng Phi Thường, Tràn Đầy Sức Mạnh Trong Cơ Thể & Tâm Trí!

2018-05-11T13:26:25+07:00

Chào Mừng Bạn Đến Với Khoá Học Tập Thở Theo Phương Pháp Wim Hof - Tập Thở Cách Này Bạn Sẽ Có Những Khả Năng Phi Thường, Tràn Đầy Sức Mạnh Trong Cơ Thể &

Tập Thở Cách Này Bạn Sẽ Có Những Khả Năng Phi Thường, Tràn Đầy Sức Mạnh Trong Cơ Thể & Tâm Trí!2018-05-11T13:26:25+07:00