fbpx

Bí quyết để chị em bớt gánh lo về “chồng”

Làm cách nào để con có thể thoát khỏi những lo lắng về chồng thưa Thiền Sư?

Thiền Sư trả lời: bạn không thể thoát khỏi. Bạn không được nhìn anh ta nữa, bạn cần nhìn chính mình. Nếu không, bạn luôn luôn để ý tới anh ta thì sự bất an và lo lắng của bạn sẽ tăng trưởng.

Sau này, mỗi lần bạn nhìn chồng mình, sự lo lắng và bất an này sẽ sinh khởi, vì mô thức này đã được thiết lập ở đó rồi.

Bạn cho phép mô thức này xảy ra lặp đi lặp lại, thì bạn sẽ luôn nhìn vào chồng với tâm lo lắng bởi vì nó đã trở thành thói quen.

Vì vậy, lần tới bạn đừng có nhìn vào mặt anh ta. Bất kỳ khi nào bạn nhìn vào mặt anh ta, hãy quay ngay đi và hướng sự chú ý vào nhìn tâm mình.

Vì vậy, hãy quay trở lại, quay lại, quay lại. Anh ta có thể làm việc của anh ta, bạn làm việc của bạn. Anh ta và bạn là khác nhau. Anh ta là anh ta và bạn là bạn.

Nếu bạn muốn thoát khỏi, bạn cần nhìn tâm mình. Bằng không nếu có chuyện gì đó xảy ra, bạn chỉ lo lắng nhiều hơn mà không có cách gì để giúp.

Nếu bạn thả lỏng nhiều hơn thì bạn có thể tìm ra được cách để giúp được chồng. Bạn có thể nghĩ được cách hay, vì vậy hãy chăm lo cho phần mình trước đã.

Sayadaw U Tejaniya (SUT) SOM Malaysian and Chinese Group Interview 2017-Jan 14 (1:46:10-1:47:40)

How can I let go of my worries for my husband?

SUT: You cannot let go. You don’t watch him, you need to watch yourself; then you can let go. Otherwise, you always pay attention to him, and then your anxiety and worry increase.

Later, every time you watch your husband, this anxious and worrying mind will arise; the pattern is already there. You allow this pattern to happen again and again; then you always look at your husband with a worrying mind because it has become a habit. So, next time you don’t watch his face. Whenever you see his face, you come back and pay attention to your own mind.

So, come back, come back, and come back. He can do his job; you do your job. He and you are different. He is he and you are you.
If you want to let go, you need to watch your mind. Otherwise if something happens, you’ll have more worries and no idea how to help.

If you are more relaxed then you can find a way to help your husband. You can think of a good way; so take care of yourself first.

A yogi’s notes

ST từ cô Cẩm Tú

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, có thể phù hợp hoặc chưa phù hợp với ai đó, trong hoàn cảnh nào đó, tất cả chỉ để biết, để tham khảo, để sử dụng mà thôi, không dính mắc, không chối bỏ. Hãy nhìn nhận với tâm bình thản, tâm quân bình. Nguyện cho quý vị được hạnh phúc, được an lạc! 🙏
2017-12-23T23:00:08+07:00

About the Author:

Doing good deeds - Làm phước thiện không giới hạn! Admin tại Khanhhai.net, đồng thời là admin fanpage Những Câu Nên Ngẫm Mỗi Ngày với hơn 400 ngàn fans.

Leave A Comment