fbpx

Điều khó trong đời với đa số hạng phàm nhân

Thưa Thế Tôn, điều gì là Khó trong Pháp này?

Này, Bà la môn, Điều khó trong Pháp này là ĐƯỢC XUẤT GIA.

Bạch Thế Tôn, điều Khó có được sau khi xuất gia ?

Này, Bà la môn, điều Khó có được sau khi xuất gia, đó là HOAN HỶ VỚI ĐỜI PHẠM HẠNH.

Bạch Thế Tôn, điều khó có được sau khi hoan hỷ với đời sống Phạm Hạnh là gì?

Này Bà la môn, điều Khó có được sau khi hoan hỷ với đời sống Phạm Hạnh là THỰC HÀNH ĐÚNG PHÁP ĐỂ CHỨNG NGỘ NIẾT BÀN.

Những vị ấy đã thành tựu được 2 điều Khó và đang thực hành điều khó thứ 3.

SADHU, SADHU, THẬT LÀNH THAY!

Không phải vì nợ nần
Nên sư đi xuất gia.
Không phải vì thất nghiệp
Mà các sư xuất gia.
Không phải vì trốn nợ
Mà các sư bỏ nhà.

Chính vì Pháp Vi Diệu.
Đoạn tuyệt mọi Khổ Đau.
Không hại mình, hại người.
Các sư đã XUẤT GIA.

(ST từ Sư Trung Thiện)

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, có thể phù hợp hoặc chưa phù hợp với ai đó, trong hoàn cảnh nào đó, tất cả chỉ để biết, để tham khảo, để sử dụng mà thôi, không dính mắc, không chối bỏ. Hãy nhìn nhận với tâm bình thản, tâm quân bình. Nguyện cho quý vị được hạnh phúc, được an lạc! 🙏
2017-12-23T23:03:22+07:00

About the Author:

Doing good deeds - Làm phước thiện không giới hạn! Admin tại Khanhhai.net, đồng thời là admin fanpage Những Câu Nên Ngẫm Mỗi Ngày với hơn 400 ngàn fans.

Leave A Comment