fbpx

Giảng pháp khi đang hành thiền Vipassana – Sayadaw Ottamasara

No.12: 8th May 2017. Dhamma talk in Hoi An – Viet Nam

Khoá tu 7 ngày tại chùa Nam Quang Hội An

Today is the second day of fasting meditation, try to meditate while you are listening dhamma talk

Hôm nay là ngày thứ 2 thực hành nhịn ăn, hãy cố gắng hành thiền trong khi nghe pháp.

Close the eyes gently, relax the whole body and mind. Lift up our body weight, don’t let it head down on the ground.

Nhẹ nhàng khép mắt lại thư giãn toàn bộ thân và tâm, đẩy trọng tâm của cơ thể bạn lên trên để trọng lượng cơ thể ko kéo bạn rũ xuống sàn.

Let it be naturally, don’t do it forcefully.

Hãy tự nhiên đừng gượng ép.

Keep straight and forward our head and body.

Hãy giữ đầu và thân được thẳng và ngay ngắn.

Try to sit still and silent, without doing nothing and something.

Hãy cố gắng ngồi yên và lắng, mà ko phải là đang làm cái gì đó mà cũng không phải không làm gì.

We used to think that: there is I, this is my desire, this is my intelligence, this is my ability, this is my habit, and we need to abandon these ideas.

Chúng ta vẫn quen nghĩ rằng có Tôi, đây là ham muốn của tôi,đây là trí thông minh của tôi, đây là thói quen của tôi. Tất cả những ý nghĩ đó cần được buông bỏ.

Not to reject but to detach only

Chúng ta ko chối bỏ nhưng cần thiết phải xả ly.

We should try to be using only without attachment.

Chúng ta nên cố gắng để chỉ sử dụng thôi chứ ko dính mắc.

Grasping use is wrong, even when we are meditating, we are grasping our desire, our ability, our intelligence, our habit, etc.…

Sử dụng với sự nắm giữ là sai, khi hành thiền chúng ta vẫn nắm giữ ham muốn, khả năng, trí thông minh của mình, thói quen của mình.

Desire, intelligence, ability and habit are alive by ignorance and attachment.

Ham muốn, trí thông minh, khả năng hay thói quen là đang sống nhờ do vô minh và tham ái.

We need to fight against our desire, intelligence and habit, this is the way to change from ignorance and attachment to enlightenment and detachment.

Chúng ta cần đấu tranh chống lại ham muốn, trí thông minh, thói quen hay khả năng. Đây là cách chuyển đổi từ vô minh và tham ái sang xả ly và giác ngộ.

In our daily life, we will believe our desire, intelligence and habit.

Trong đời sống hằng ngày thì chúng ta thường tuân theo các ham muốn, khả năng, trí thông minh, thói quen của mình.

As a mediator, in meditation center, we should keep precepts and practice mindfulness and detachment in order to notice our own desire intelligence ability and habit.

Là thiền sinh ở trong một trung tâm thiền chúng ta cần giữ giới, thực hành chánh niệm, xả ly để chống lại ham muốn, trí thông minh, khả năng và thói quen.

Each of our physical, verbal, and mental actions are controlled by our own desire, our intelligence, our ability and our habit.

Mỗi hành động qua thân khẩu ý của chúng ta đều bị kiểm soát bởi ham muốn, trí thông minh, khả năng và thói quen.

We need to be mindful whatever we do and whatever happen in our body and mind.

Chúng ta cần chánh niệm dù bất kể là chúng ta đang làm gì hay những gì đang diễn ra trong thân và tâm.

The practice of mindfulness should be doing-only without attachment.

Sự thực hành chánh niệm thì chỉ nên làm chứ không dính mắc.

Even the action of mindfulness itself is the object to be mindful.

Kể cả bản thân của hành động chánh niệm cũng là đối tượng của sự chánh niệm.

The aim of mindfulness is to know the truth of the object being mindful.

Mục đích của Chánh niệm là để biết về sự thật của đối tượng đang được chánh niệm.

If you are not mindful you may understand there is I, this is my, this is my family, my home, my country, and I’m young, I’m old, I’m a nun, I’m a woman etc…

Nếu chúng ta không chánh niệm thì chúng ta hiểu lầm rằng có Tôi, đây là của tôi, đây là gia đình tôi, đất nước tôi, nhà tôi, tôi trẻ, hay tôi già, tôi là phụ nữ hay đàn ông…

Mindfulness is the cause of right understand, the more we are mindful, the more we can understand the truth.

Chánh niệm là nhân của sự hiểu biết đúng, chúng ta càng chánh niệm chúng ta sẽ càng có khả năng hiểu về sự thật.

Be mindful on our self, not the others, be mindful in mind and body not outside

Hãy chánh niệm trên bản thân mình mà ko phải là trên người khác, hãy chánh niệm ở bên trong thân và tâm

Be mindful at the present moment not the limit time of present, past or future.

Mà không phải cái gì bên ngoài. Hãy chánh niệm ở từng khoảnh khắc hiện tại mà không phải là khoảng thời gian ngắn hạn của quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Be simple, be natural. Hãy đơn giản, hãy tự nhiên.

If we are doing something, we will always busy with doing something.

Nếu chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta luôn bận rộn với việc làm cái gì đó.

If we are not doing something, we will busy with doing nothing.

Nếu như chúng ta không làm, gì cả thì chúng ta sẽ luôn bận rộn với việc không làm gì cả.

Our desire, intelligence, ability and habit are not to rely on – we should to rely on the practice of mindfulness and detachment.

Trí thông minh, thói quen, ham muốn, khả năng của chúng ta không phải là thứ để chúng ta dựa vào hay đặt niềm tin vào mà chúng ta nên đặt niềm tin và dựa vào sự chánh niệm và xả ly.

We should not waste the time, now is the right time to practice mindfulness, detachment and doing all kind of good deeds.

Chúng ta không nên lãng phí thời gian, bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hành chánh niệm xả ly và tất cả các thiện pháp.

We all can use only now, not the past, not the future, we should try to use now to do all kind of good deeds and meditation.

Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng bây giờ là hiện tại chứ không phải quá khứ hay tương lai.

The more we are mindful, the more we can know about suffering of our body and mind…

(Vietnamese part are done by Tran Phuong Thuy)

Sadhu Sadhu Sadhu!

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, có thể phù hợp hoặc chưa phù hợp với ai đó, trong hoàn cảnh nào đó, tất cả chỉ để biết, để tham khảo, để sử dụng mà thôi, không dính mắc, không chối bỏ. Hãy nhìn nhận với tâm bình thản, tâm quân bình. Nguyện cho quý vị được hạnh phúc, được an lạc! 🙏
2017-12-21T01:58:04+07:00

About the Author:

Doing good deeds - Làm phước thiện không giới hạn! Admin tại Khanhhai.net, đồng thời là admin fanpage Những Câu Nên Ngẫm Mỗi Ngày với hơn 400 ngàn fans.

Leave A Comment