fbpx

Tâm của mình

2019-01-21T10:58:16+00:00

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  Này các Tỷ-kheo.  Bạch Thế Tôn  Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn

Tâm của mình2019-01-21T10:58:16+00:00

Làm thế nào để hành thiền ở nơi có nhiều người qua lại…

2018-05-15T21:22:41+00:00

Hỏi: Khi ngồi thiền và đi kinh hành tôi thường tìm những chỗ kín đáo, không có người qua lại để được một mình hành thiền, thế khi tôi hành thiền ở nơi có người qua lại thì có sao không? Đáp: Chúng

Làm thế nào để hành thiền ở nơi có nhiều người qua lại…2018-05-15T21:22:41+00:00

Tâm và Trí – Thiền Sư Ajahn Chah

2017-12-23T22:23:23+00:00

.... 30. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình. 31. Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ trong khi hành

Tâm và Trí – Thiền Sư Ajahn Chah2017-12-23T22:23:23+00:00

Thành tựu thiện pháp Bố thí

2017-12-23T23:01:57+00:00

THÀNH TỰU THIỆN PHÁP BỐ THÍ (Dāna). Keo kiết không sanh thiên, Kẻ ngu ghét bố thí, Người trí thích bố thí, Ðời sau, được hưởng lạc. Trong tất cả các thiện Pháp thì bố

Thành tựu thiện pháp Bố thí2017-12-23T23:01:57+00:00