fbpx

Định (Samadhi) – Hướng dẫn thiền – Thiền Sư Tejaniya

2017-12-23T22:34:00+07:00

Định - Trích từ Hướng dẫn Thiền của thiền sư Tejaniya (tt) Định (Samadhi) có nghĩa là một cái tâm vững vàng, ổn định, định không có nghĩa là chú tâm. Liệu tâm bình an

Định (Samadhi) – Hướng dẫn thiền – Thiền Sư Tejaniya2017-12-23T22:34:00+07:00

Thực hành chánh niệm – Thiền Vipassana tại Thiền viện Phước Sơn

2017-12-23T22:27:14+07:00

Ghi lại từ thời pháp chiều Thiền Sư Ottamasara thuyết, ngày 22/11/2014, tại Thiền viện Phước Sơn. (Hoan hỉ công đức dịch từ chị Lan, đánh máy lại của bạn Huy Vipassana, sưu tâm cô

Thực hành chánh niệm – Thiền Vipassana tại Thiền viện Phước Sơn2017-12-23T22:27:14+07:00

Kinh nghiệm ngồi thiền nhiều giờ đồng hồ – Thiền Sư Ottamasara

2017-12-23T22:59:10+07:00

KINH NGHIỆM VỀ NGỒI THIỀN NHIỀU GIỜ ĐỒNG HỒ - Chúng ta có thể hành thiền trong một oai nghi trong 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, hoặc là 8 tiếng…nhưng chúng ta không nên

Kinh nghiệm ngồi thiền nhiều giờ đồng hồ – Thiền Sư Ottamasara2017-12-23T22:59:10+07:00

Hành động và Buông bỏ nên được hiểu trọn vẹn – Thiền Sư Ottamasara

2017-12-23T23:00:57+07:00

Buông bỏ cũng là một hành động Thường thì chúng ta hiểu rằng chúng ta phải làm nhưng chúng ta nên hiểu đó là công việc cần được làm và cũng cần được buông bỏ.

Hành động và Buông bỏ nên được hiểu trọn vẹn – Thiền Sư Ottamasara2017-12-23T23:00:57+07:00

Thiền Tuệ Vipassana là gì? – Con đường giải thoát khổ

2017-12-23T22:45:17+07:00

Pháp hành Thiền Tuệ Vipassana (tóm tắt) PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ (VIPASSANĀKAMMAṬṬHĀNA) Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, thì mới có pháp hành thiền tuệ. Do đó, pháp hành thiền tuệ chỉ có

Thiền Tuệ Vipassana là gì? – Con đường giải thoát khổ2017-12-23T22:45:17+07:00