fbpx

Chánh tư duy – Thiền Sư Mogok

2017-12-23T22:19:26+00:00

Xin gởi đến quý Đạo hữu bài chia sẻ mới của Sư Thư (Tỳ kheo Chân Tuệ). Đây là bài thiền sư Mogok hướng dẫn trực tiếp các tiến trình thực hành (quán hơi thở,

Chánh tư duy – Thiền Sư Mogok2017-12-23T22:19:26+00:00

Thành tựu thiện pháp Bố thí

2017-12-23T23:01:57+00:00

THÀNH TỰU THIỆN PHÁP BỐ THÍ (Dāna). Keo kiết không sanh thiên, Kẻ ngu ghét bố thí, Người trí thích bố thí, Ðời sau, được hưởng lạc. Trong tất cả các thiện Pháp thì bố

Thành tựu thiện pháp Bố thí2017-12-23T23:01:57+00:00

Pháp Hành Trung Đạo – Chỉ có trong Phật Giáo

2019-01-12T12:03:39+00:00

Pháp hành Trung Đạo Majjhimāpaṭipadā Pháp hành Trung Đạo (Majjhimāpaṭipadā) là một pháp hành chỉ có trong Phật giáo, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta 1

Pháp Hành Trung Đạo – Chỉ có trong Phật Giáo2019-01-12T12:03:39+00:00