fbpx

Huyết áp và mối nguy hại khó lường dẫn đến “tiền sản giật”

2016-09-23T03:20:21+07:00

✝ Tiền sản giật là gì? Tiền sản giật là bệnh cao huyết áp xuất hiện sau tuần 20 của thai kỳ. Nó thường biến mất sau khi sinh. Không phải tất cả huyết áp

Huyết áp và mối nguy hại khó lường dẫn đến “tiền sản giật”2016-09-23T03:20:21+07:00