fbpx

Học để quên – Đức Sơn

2017-12-23T22:53:50+00:00

Học để biết quên Nghe có vẻ ngược đời. Học là để nhớ mà làm việc chứ sao học là để quên. Nhưng tôi lại thấy học để quên cần thiết hơn để nhớ. Cần

Học để quên – Đức Sơn2017-12-23T22:53:50+00:00