fbpx

Tập 21 – The Buddha – Thái Tử Siddhattha ra ngoài thành, chứng kiến cảnh người chết

2018-03-21T12:45:31+07:00

Thái Tử Siddhattha lần đầu được ra ngoài thành, chứng kiến những cảnh người nghèo đói, những khổ cực,.. và lần đầu thấy cảnh người chết. Những thắc mắc, những cảm xúc mạnh mẽ, những

Tập 21 – The Buddha – Thái Tử Siddhattha ra ngoài thành, chứng kiến cảnh người chết2018-03-21T12:45:31+07:00

Tập 18 – The Buddha – Thử thách của mỹ nữa Amrapali và sự nể phục của Vua Bimbisala với Thái Tử Siddhattha

2018-03-21T12:34:03+07:00

Thử thách của mỹ nữa Amrapali và sự nể phục của Vua Bimbisala với Thái Tử Siddhattha, từ đó nảy sinh tình bạn thân hữu giữa 2 nước nói chung và giữa Vua Bimbisala với

Tập 18 – The Buddha – Thử thách của mỹ nữa Amrapali và sự nể phục của Vua Bimbisala với Thái Tử Siddhattha2018-03-21T12:34:03+07:00

Tập 18 – The Buddha – Lễ cưới Thái Tử Siddhattha với công chúa Yasodhara

2018-03-21T12:19:40+07:00

Lễ cưới Thái Tử Siddhattha với công chúa Yasodhara và những âm mưu hãm hại Thái Tử của mẹ con nhà Devadata. Trong lễ cưới này còn xảy ra cuộc nói chuyện giữa Vua Tịnh

Tập 18 – The Buddha – Lễ cưới Thái Tử Siddhattha với công chúa Yasodhara2018-03-21T12:19:40+07:00