fbpx

Thực hành chánh niệm – Thiền Vipassana tại Thiền viện Phước Sơn

Ghi lại từ thời pháp chiều Thiền Sư Ottamasara thuyết, ngày 22/11/2014, tại Thiền viện Phước Sơn.

(Hoan hỉ công đức dịch từ chị Lan, đánh máy lại của bạn Huy Vipassana, sưu tâm cô Cẩm Tú)

Chúng ta nên hiểu rằng hành thiền là chánh niệm và xả ly. Tập trung vào một đối tượng nổi trội nhất trên thân hoặc tâm thì đó là thực hành chánh niệm.

Tất cả các hành động chỉ để làm mà thôi, tất cả những cái biết chỉ để biết mà thôi, tất cả những gì diễn ra chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Cố gắng để chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi thì đó là sự thực hành xả ly.

Tập trung vào một đối tượng trên thân hoặc tâm với sự hiểu biết đúng thì là sự thực hành thiền định.

Tập trung vào khoảng khắc hiện tại đang diễn ra trên thân, tâm hay tiến trình sinh và diệt hay là tập trung vào bản chất vô thường luôn mới với sự hiểu đúng thì đó là sự thực hành Vipassana.

Thiền định là tập trung vào một đối tượng với sự hiểu biết đúng. Thiền minh sát là tập trung vào những gì xảy ra ở hiện tại hoặc là tiến trình sinh diệt hoặc là bản chất vô thường luôn mới với sự hiểu biết đúng.

Khi hành thiền chúng ta cần phải sử dụng tâm để có thể thực hành thiền định hay thiền minh sát. Chúng ta có thể hành thiền định nhưng chúng ta cần phải tiếp tục để thực hành thiền minh sát.

Chúng ta cần thực hành dưới sự chỉ dẫn của một vị thầy, chúng ta cũng cần thực hành bằng chính sự thực hành của mình. Chúng ta cần thực hành ở trường thiền, chúng ta cũng cần thực hành thiền ở nhà. Chúng ta cần có khả năng để sử dụng những tình huống, nơi chốn khác nhau để hành thiền. Chúng ta cần sử dụng các trung tâm thiền, chúng ta cũng cần thực hành cho đến khi có sự hiểu biết của chính mình.

Sự hiểu biết đến từ chính sự thực hành và kinh nghiệm của chúng ta thì sẽ không bao giờ bị phá hủy. Sự hiểu biết đó thì đáng tin cậy cho chúng ta. Ở khóa tu lần này thì quý vị có được sự giúp đỡ của tôi và những thiền sinh khác. khi khóa tu kết thúc chúng cần phải tự mình hành thiền. Để có thể có được sự hiểu biết của chính mình chúng ta cần đánh giá đúng tầm quan trọng của sự hiểu biết đúng.

Chúng ta cùng hành thiền với sự hiểu biết đúng. Nhẹ nhàng khép mắt lại , giữ cho đầu và thân được thẳng, đừng để trọng lượng của cơ thể kéo bạn về phía trước. Thư giãn toàn bộ thân và tâm.

Đừng quên sự thật chỉ làm mà thôi, đừng dính mắc vào hành động của chúng ta.

Cả hành động của chúng ta và cả hành động của người khác chỉ để biết mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Không dính mắc không chối bỏ.

Ko lầm hiểu rằng là cái gì đó hay ai đó. Hãy lựa chọn một đối tượng để chánh niệm và tập trung vào đối tượng đó một cách liên tục. chúng ta có thể tập trung vào hơi thở bình thường. Hãy tập trung trên hơi thở bình thường và cố gắng chỉ làm mà thôi mà không có sự dính mắc vào mỗi hành động.

Hành động của chánh niệm nên là chỉ làm mà thôi. Đối tượng của chánh niệm chỉ nên sử dụng mà thôi. Cái biết về đối tượng chỉ nên biết mà thôi. Có khả năng thực hành hay không chỉ nên kinh nghiệm mà thôi.

Chúng ta cần thực hành một cách nhẹ nhàng , kiên nhẫn. Chúng ta càng thực hành nhẹ nhàng thì tâm càng trở nên mềm mại hơn. Để có thể hành thiền Vipassana chúng ta có thể thay đổi đối tượng, chúng ta cần phải chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại trên đối tượng.

Nếu chánh niệm trên khoảng khắc hiện tại đang diễn ra chúng ta nên hiểu rằng điều đó chỉ để sử dụng mà thôi. Biết về khoảng khắc hiện tại đang diễn ra thì chỉ để biết mà thôi. Hành động của chánh niệm thì chỉ để làm mà thôi . Có khả năng chỉ làm mà thôi hay không chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Sự thực hành chánh niệm cần phải thực hành với sự hiểu biết đúng , như thế này thì có thể gọi là sự thực hành chánh niệm với xả ly.

Đây là cách tốt nhất để sử dụng tâm, chúng ta cần có khả năng thực hành con đường Trung đạo này. Theo con đường Trung đạo là công việc rất mềm mại, nhẹ nhàng. Nếu như tâm quá thô tháo, rất khó để theo con đường Trung đạo. Để có khả năng theo con đường Trung Đạo chúng ta cần làm những việc thiện pháp khác với sự hiểu biết đúng – không phải là ai đó, hay cái gì đó. Không của tôi-ko phải của bạn, không có tôi-không có bạn. Chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi.

Chúng ta cũng cần sử dụng hiểu biết đúng trong những cuộc sống, trong hoạt đông hàng ngày sự hiểu biết đúng thì rất là lợi ích để xả ly khỏi bản thân, khỏi tài sản và hành động của chúng ta.

Chúng ta có sự dính mắc mạnh mẽ vào những công việc nặng nhọc như là làm việc, nói, ăn, suy nghĩ. Đó là tại sao chúng ta thấy khó làm với những công việc nhẹ nhàng như là hành thiền, chánh niệm và xả ly.

Sự dính mắc vào các hành động thông thường là nguyên nhân thất bại với việc hành thiền của chúng ta. Sử dụng sự hiểu biết đúng trên mọi hành động chính là cách để giải quyết vấn đề này.

Nếu như chúng ta ngừng thực hành thiền là chúng ta đang chối bỏ sự thực hành thiền và chối bỏ vấn đề. Chúng ta không được chối bỏ mà phải tiếp tục sự thực hành chánh niệm vói sự hiểu biết đúng .

Vấn đề của sự dính mắc sẽ được giải quyết khi thời gian đến bằng cách thực hành con đường Trung Đạo. Dính mắc vào thời gian thì là sai, khi thực hành thiền chúng ta cần xả ly khỏi mọi thứ, mọi người, khỏi thời gian, nơi chốn. Dính mắc vào thời gian thì sẽ khiến chúng ta thất vọng và không có ham muốn để tiếp tục thực hành . Nếu chúng ta chấp nhận các tâm xấu chúng ta sẽ không thể tiếp tục sự thực hành của mình.

Sự thực hành chánh niệm và xả ly hay thực hành con đường Trung Đạo chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để biết mà thôi. Chúng ta không nên quả quyết chúng ta đã có được nó hay mất nó. Kết quả của việc có khả năng thực hành hay không chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để biết mà thôi. Cái biết về Nhân, Quả chỉ để sử dụng mà thôi. Không có ai đang thực hành, sự thực hành thì không phải là cái gì đó, hay là của tôi hay là của bạn. Và cái Quả chúng ta nhận được như thế nào cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi.

Chúng ta kết thúc giờ ngồi thiền tại đây, nhưng việc thực hành chánh niệm cùng với xả ly thì cần duy trì trong mọi lúc.

ST từ cô Cẩm Tú

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, có thể phù hợp hoặc chưa phù hợp với ai đó, trong hoàn cảnh nào đó, tất cả chỉ để biết, để tham khảo, để sử dụng mà thôi, không dính mắc, không chối bỏ. Hãy nhìn nhận với tâm bình thản, tâm quân bình. Nguyện cho quý vị được hạnh phúc, được an lạc! 🙏
2017-12-23T22:27:14+07:00

About the Author:

Doing good deeds - Làm phước thiện không giới hạn! Admin tại Khanhhai.net, đồng thời là admin fanpage Những Câu Nên Ngẫm Mỗi Ngày với hơn 400 ngàn fans.

Leave A Comment