fbpx

Từ xấu đến tốt, từ tham ái đến xả ly, từ vô minh đến minh

Bài pháp số 15:

TỪ XẤU THÀNH TỐT, TỪ BẤT THIỆN THÀNH THIỆN HAY LÀ CHUYỂN TỪ VÔ MINH, THAM ÁI SANG CHÁNH NIỆM, XẢ LY VÀ ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA NHÂN QUẢ

Hôm nay là ngày thứ hai hành thiền nhịn ăn. Mọi người ở trong trung tâm của tôi ở Myanmar thì cũng có hành thiền nhịn ăn. Phương pháp này là phương pháp có thể thực hành ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào.

Chúng ta nên biết rằng, chúng ta không phải là những người duy nhất đang hành thiền nhịn ăn do khóa tu này, cũng có những người khác ở trên thế giới cũng đang thực hành thiền nhịn ăn cùng với chúng ta.

Cái mong muốn trong hành động của hành thiền nhịn ăn và thiền không nằm của chúng ta sẽ có thể truyền sang tâm của người khác. Đó là tính chất tự nhiên của tâm.

Tôi bắt đầu khóa thiền nhịn ăn và thiền không nằm khi trung tâm Thabarwa bắt đầu trở nên nổi tiếng. Đối với tôi, tôi dự định, sự thực hành này là dành để cho đại chúng.

Nên tôi đã lựa chọn thời gian thích hợp và cách thức thích hợp. Nhờ đó mà tôi có thể tiếp tục các khóa hành thiện nhịn ăn, hết khóa này đến khóa khác.

Bất cứ thứ gì mà chúng ta làm thì chúng ta cần phải làm một cách tự nhiên, làm và chỉ làm mà thôi, mà không có sự dính mắc vào sự thực hành hay là vào thời gian, hay là vào nơi chốn nào.

Hầu hết mọi người trong xã hội thì luôn luôn vội vã.
Khi họ muốn biết hay muốn làm một thứ gì đó, họ cứ muốn biết ngay, làm ngay mà không có sự kiên nhẫn.

Chính vì vậy mà khi giao thiệp với họ hoặc làm cùng với mọi người trong xã hội thì chúng ta cần rất kiên nhẫn. Nếu chúng ta không kiên nhẫn, chúng ta sẽ không thể giao thiệp hoặc làm việc cùng họ được.

Và chúng ta cũng cần phải kham nhẫn. Nếu như chúng ta kiên nhẫn và kham nhẫn trong một thời gian dài với họ rồi họ cũng sẽ kiên nhẫn và kham nhẫn đối với chúng ta.

Chúng ta sẽ nhận lại thứ gì mà chúng ta cho đi. Nếu chúng ta thờ ơ với mọi người, thì chúng ta cũng sẽ bị thờ ơ bởi mọi người.

Nếu như chúng ta chăm sóc người khác thì chúng ta cũng sẽ được người khác chăm sóc lại. Điều này không phải do một người nào đó cụ thể, mà đó là nhờ vào sức mạnh của hành động.

Kể cả những hành động thiện và hành động bất thiện đều có sức mạnh quay trở lại đối với chúng ta.
Nếu như chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ nhận lại quả thiện như là chúng ta đã làm cho người khác.

Chính vì thế mà chúng ta nên hiểu rằng chỉ có nhân và quả mà thôi, mà không có ai đó hay cái gì đó, không có tôi hay bạn, không của của tôi hay là của bạn.

Nhân và quả đó, là sự thật tự nhiên, mọi người hay mọi thứ đều được tạo ra bởi nhân và quả.

Chúng ta càng chánh niệm trên bản thân mình và các hành động của mình thì chúng ta sẽ càng biết về nhân quả.

Chính bởi thế mà chúng ta không cần phải thay đổi cuộc đời mình. Chúng ta chỉ thay đổi hành động của chúng ta, từ xấu thành tốt, từ bất thiện thành thiện.

Nhờ vào sự hành thiền nhịn ăn mà chúng ta có thể hiểu ra rằng chúng ta đói là bởi vì chúng ta ăn. Khi không ăn thì chúng ta cũng không đói.

Sự thực hành như vầy thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chúng ta không nên chối bỏ việc ăn và ngủ. Chúng ta nên cố gắng để sử dụng cả việc ăn và không ăn và không ngủ theo cách đúng đắn.

Dù cho chúng ta hiểu được về sự thật, về ăn, nhưng mà sự thực hành này cũng khó để thực hành trong xã hội.

Nhưng chúng ta không nên từ bỏ, chúng ta hãy cố gắng. Bất cứ khi nào có cơ hội để hành thiền nhịn ăn và hành thiền không ngủ.


 

 

Sư cô: Bây giờ sẽ là phần hỏi đáp. Cho hỏi là sáng hôm qua có một chị đặt câu hỏi về việc quản lí tổ chức của mình và muốn Sayadaw chia sẻ kinh nghiệm quản lí trung tâm Thabarwa, chị có thể đặt lại câu hỏi được không ạ?

Câu hỏi 1: Em nhắc lại câu hỏi của bạn ngày hôm qua, bạn hỏi thầy là:
Bạn ấy đang phải điều hành một tổ chức và bạn ấy phải học rất nhiều thứ, học từ chiến lược cho đến việc lên kế hoạch, cho đến việc bán hàng, việc maketing và quản lí con người.

Bạn ấy học nhiều lắm nhưng mà trong làm việc thì bạn ấy vẫn cảm thấy không ổn trong việc nhìn thấy mâu thuẫn giữa những con người cùng làm việc với nhau.

Mặc dù được học rất nhiều nhưng mà vẫn cứ mâu thuẫn.

Bạn ấy muốn hỏi kinh nghiệm của thấy trong việc thầy điều hành tổ chức của thầy, chiến lược của thầy như thế nào, kế hoạch như thế nào và cách thầy xử lí những mâu thuẫn giữa con người với con người như thế nào trong trung tâm của thầy.
Thì đó là câu hỏi mà Rubi nhớ được ngày hôm qua.

À, và có thêm một ý nữa là bạn ấy hỏi rằng, nếu như trung tâm của họ có người không được tốt lắm và không được hài lòng lắm và luôn gây phiền toái cho Ngài, thì Ngài sẽ làm gì?
Bởi vì bạn ấy cũng đang đối diện với việc ấy trong tổ chức của bạn ấy ạ!

Thiền sư trả lời:

Nhờ vào sự thực hành chánh niệm và xả ly thì tôi biết đến những tác dụng phụ của những hành động của mọi người trong xã hội.

Hầu hết mọi người trong xã hội thì không có trí thông minh cao, thành ra họ không biết làm thế nào để sử dụng tiền bạc hay thuốc men và gia đình của họ theo cách đúng đắn.

Khi chúng ta phải làm việc với công chúng hay là với mọi người và làm việc trong một tổ chức thì chúng ta cần phải cẩn thận về sự hiểu biết sai lầm về những lời nói sai lầm và những hành động sai lầm của họ.

Nếu như có vấn đề xảy ra giữa hai người hoặc giữa những người với nhau ở trong trung tâm, thì tôi sẽ tách những người đó ra, thay đổi chỗ ở hoặc nơi chốn của họ và tôi sẽ không đưa ra quyết định ngay lập tức.

Điều mà tôi luôn luôn làm đó là ngừng lại việc “đánh lộn” lẫn nhau giữa họ, bằng cách tách họ ra, tôi không đưa ra quyết định ai đúng hay ai sai cả.

Nếu như nhìn từ phía của sự thật thì không có ai là đúng cả. Chính vì thế mà các vấn đề mới nảy sinh.

Họ có thể muốn tranh cãi và luôn luôn muốn chứng tỏ là mình là đúng và người kia thì sai.

Nên tôi sẽ không đưa ra quyết định ngay lập tức mà tôi chỉ cố gắng ngừng lại vấn đề.
Và tôi cũng sẽ không nắm giữ vào vấn đề đó.

Tôi không chấp nhận việc “đánh lộn” lẫn nhau hay việc chỉ trích lẫn nhau như là một vấn đề mà đối với tôi, như tôi biết, là vô minh và tham ái mới là vấn đề thực sự.

Nếu như tôi luôn luôn phải giải quyết các loại vấn đề lẫn nhau như vậy thì tôi sẽ không có thời gian để giảng pháp và hướng dẫn hành thiền, tổ chức các khóa tu được.

Chính vì thế mà chỉ đối với một số vấn đề là tôi đưa ra quyết định ngay lập tức để giải quyết.

Còn đối với phần lớn các vấn đề thì tôi chỉ cố gắng ngăn lại những việc làm sẽ gây nguy hại nghiêm trọng, tôi sẽ không đưa ra quyết định.

Như thế tôi mới có thể tiết kiệm được thời gian để dành cho việc làm các thiện pháp ngày càng nhiều hơn.

Điều mà tôi hiểu đó là, nếu như tôi làm nhân thiện thì tôi sẽ nhận được quả thiện.

Nếu như tôi cố gắng giải quyết vấn đề của các thiền sinh và mọi người gặp khó khăn thì hành động đó cũng sẽ chấm dứt những vấn đề ở bên trong của mọi người trong trung tâm.

Tôi cố gắng giải quyết các vấn đề thực sự.
Tức là những vấn đề được gây ra bởi vô minh và tham ái thì đó là lí do sẽ khiến cho các vấn đề nảy sinh giữa mọi người với nhau sẽ ngày càng giảm đi.

Tôi thì vẫn quen nhắc nhở mọi người về việc nghe pháp và chỉ nghe pháp và hành thiền mà thôi. Dù là họ có nghe tôi hay không, nhưng tôi vẫn cứ nhắc nhở họ.

Có một số các vị sư hoặc là sư cô trụ trì hoặc là những người cư sĩ đứng đầu một nhóm nào đó, thường là họ sẽ giải quyết vấn đề bằng cách báo cảnh sát hoặc đuổi người đó ra khỏi tổ chức của họ.

Thế nhưng, ở trung tâm của tôi, thì tôi không làm như thế.
Bởi vì tôi hiểu về lợi ích của việc làm các thiện pháp và Thabarwa là nơi để mọi người có thể làm thiện pháp mà không giới hạn.

Chính vì vậy mà tôi không muốn họ sẽ bị lỡ đi cơ hội làm các thiện pháp. Tôi muốn mọi người sẽ có thể làm thiện pháp cùng với tôi.

Do đó mà tôi chấp nhận mọi người ở trong trung tâm của tôi, dù là ban đầu họ có thể làm thiện pháp hay chưa thể làm.

Tôi vẫn để họ ở đó, mặc dù họ chưa tham gia vào việc làm thiện pháp. Khi ở trong trung tâm thì họ cũng có thể được nghe hoặc được trải nghiệm việc làm thiện pháp diễn ra trong trung tâm hoặc của những người khác, dần dần họ sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của bản thân họ trong tương lai.

Thì đó là điều mà tôi hiểu về nhân-quả. Chính vì vậy mà tôi cố gắng để sử dụng nhân quả trong trung tâm của tôi. Vì lợi ích của tất cả mọi người.

Ban đầu thì hầu hết mọi người trong trung tâm không hiểu và không chấp nhận việc làm như thế. Nhưng mà dần dần, theo thời gian, thì họ có thể kinh nghiệm được lợi ích của việc giải quyết vấn đề theo cách như thế.
Thế là họ chấp nhận và tự họ thực hành theo như vậy.

Ở trong trung tâm của chúng tôi, cũng có những người nghiện rượu hoặc có những người có thể nói là không tốt.
Họ gây ra nhiều vấn đề cho những người khác trong trung tâm.

Thế nhưng họ càng gây rắc rối, thì chúng tôi lại càng làm những thiện pháp.

Khi đó, trong xã hội cũng có những vấn đề về vợ hoặc chồng hoặc những thành viên trong gia đình hoặc giữa người lãnh đạo với nhân viên.

Họ không thể kham nhẫn được lẫn nhau và hầu hết họ thường đưa nhau đến đồn cảnh sát hoặc họ dựa vào sự đánh giá hoặc phán quyết của thẩm phán hay của tòa.

Còn tôi, khi đó tôi không dựa vào luật lệ hay là những quy định. Mà tôi chỉ dựa vào việc làm thiện pháp mà thôi.

Bây giờ, bối cảnh của đất nước Myanmar đã thay đổi, gần đây tôi cũng không chối bỏ những luật lệ và những quy định.
Tôi sẽ vừa sử dụng những thiện pháp và tôi sử dụng luật lệ hoặc những điều chế tài.

Cũng có những luật sư tham gia trong việc quản lí, tổ chức trong trung tâm của chúng tôi, nên chúng tôi cũng có cơ hội sử dụng sức mạnh của kỷ luật hay luật pháp và các quy định.

Đối với những người không tốt, như tôi hiểu, họ càng làm những việc bất thiện thì hành động của họ cũng sẽ kết thúc như cách mà họ đã làm đối với người khác.

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm về điều này nên tôi không cần phải dựa vào cảnh sát hay tòa án. Vì dựa vào cảnh sát hay tòa án sẽ có những tác dụng phụ.

Họ có thể không đưa ra một quyết định công bằng. Chính vì vậy mà dựa vào, đặt niềm tin vào làm thiện pháp là điều tốt nhất mà tôi có thể làm.

Chúng tôi tha thứ cho những hành động sai trái của họ, nhưng bản thân những hành động sai trái của họ thì sẽ không tha thứ của họ.
Họ sẽ phải chịu đựng những gì họ đã gây ra cho người khác, điều đó là chắc chắn.

Chính vì vậy mà chúng ta không cần thiết phải giải quyết những vấn này này một cách có chủ ý.

Những hành động của họ sẽ giải quyết các vấn đề khi thời gian chính muồi.

Mặt khác, chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn với những sai lầm của người khác để nhầm giảm thiểu những bất hạnh từ những việc làm bất thiện của chúng ta.

Nếu chúng ta muốn đạt quả thiện, chúng ta không thể nào tránh khỏi những việc, những kinh nghiệm bất thiện được.

Bất cứ khi nào chúng ta phải chịu khổ đau từ những điều bất thiện thì điều đó sẽ giảm đi những nghiệp bất thiện của chúng ta.

Chúng ta càng phải kinh nghiệm những điều bất thiện thì những điều bất thiện sẽ càng được giảm đi.
Khi đó thì vận may của chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ có kinh nghiệm, chúng ta sẽ được kinh nghiệm những quả thiện.

Câu hỏi 2: Em có đọc một ý của thầy là, nếu như bạn không thể hành thiền thì bạn có thể làm những việc phước thiện, không giới hạn thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ có khả năng nhìn thấy sự thật.

Em muốn hỏi thầy là, làm thế nào việc đó xảy ra? Tức là việc đó diễn ra trên nguyên lí như thế nào?

Thiền sư trả lời:

Nếu như chúng ta làm các thiện pháp thì thiện pháp sẽ trở thành cuộc sống của chúng ta.

Bởi thế mà chúng ta có thể nhận những lợi ích hay từ những kết quả của những việc thiện pháp đó.

Ban đầu thì mọi người cũng chưa hiểu được về những ảnh hưởng hay là các kết quả của việc làm thiện pháp.

Nhưng chúng ta cứ tiếp tục làm những thiện pháp, lặp đi lặp lại theo thời gian thì chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được những quả thiện mà chúng ta đã làm cho người khác.

Ví dụ như là, ở trung tâm của chúng tôi thì tôi đã chăm sóc cho người già và bệnh nhân – những người mà xã hội gọi là vô dụng, thì tôi đã chăm sóc cho họ hơn 9 năm nay.

Ban đầu thì bản thân tôi cũng chưa thấy được những lợi ích của hành động đó.

Bởi vì họ là những người bị xã hội bỏ rơi, không ai chăm sóc.
Chính vì vậy, việc giúp đỡ họ cũng không trông chờ hoặc hi vọng bất cứ điều gì cả.

Thế nhưng, sau 4 năm kinh nghiệm việc giúp đỡ và chăm sóc những người già và người bệnh, thì điều kỳ diệu đã xảy ra.

Đó là một trong nhân viên của chính phủ đã đưa thông tin sai lệch đến cho chính phủ nên chính phủ đã ra lệnh và cử người đến đóng cửa trung tâm của chúng tôi.

Khi các vị sư và cư sĩ đến trung tâm của chúng tôi thì họ nhìn thấy được tình hình thật sự ở đó. Họ đã bỏ cuộc.

Bởi vì có rất nhiều người nằm trên giường bệnh và họ không thể nào đuổi tất cả những người đó đi được.

Bản thân các vị sư cũng yêu cầu không được làm việc đó. Bởi vì họ biết làm việc đó sẽ có nhiều tác dụng phụ.

Chính vì thế, mà họ bỏ cuộc và ra về. Sau đó, chúng tôi phải gửi tin nhắn đến chính phủ, rằng chúng tôi sẽ giảm bớt số lượng người đi. Và chúng tôi đã đưa 15 người về nhà. Theo cách đó, thì vấn đề đã được giải quyết.

Điều chúng ta có thể thấy ở đây là khi ta chăm sóc những người khác, chúng ta sẽ được an toàn. Họ cũng sẽ bảo vệ lại chính trung tâm của chúng ta.

Đã có rất nhiều kinh nghiệm như thế này, nên việc làm các thiện pháp không bao giờ là lãng phí cả. Mỗi thiện pháp đều có sức mạnh để đưa lại các quả thiện, đưa các quả thiện trở lại đối với người đã làm hành động thiện đó.

Sau đó thì chính phủ đã có sự thay đổi sau sự cố ấy. Và một tình huống khác nữa là
đất nước chúng tôi có chính phủ mới, nên vấn đề đấy đã không còn nữa.

Như là sau 6 năm giúp đỡ và chăm sóc những người già và người bệnh như vậy thì trung tâm Thabarwa đã được biết đến ở trong và ngoài nước.

Ngày càng nhiều người đã hỗ trợ trung tâm của chúng tôi. Và điều đó thì bây giờ vẫn không ngừng nhận được sự hỗ trợ như vậy.

Họ trợ giúp ngày càng nhiều cho trung tâm của chúng tôi. Thành ra tôi có thể làm ngày càng nhiều hơn những thiện pháp ở nhiều nơi và cũng có thể giúp đỡ được nhiều người và nhiều động vật hơn.

Nhờ vào sự giúp đỡ những người già, người bệnh, kể cả những người nghiện rượu nên những người đó đã có niềm tin vào tôi rất nhiều.

Không chỉ là những người già người bệnh bên trong trung tâm của chúng tôi mà còn có những người già và người bệnh ở bên ngoài trung tâm, họ cũng đặt niềm tin vào tôi.

Hay kể cả những người nghiện rượu mà bản thân họ không thể vỏ được rượu nhưng họ vẫn tin tưởng vào tôi.

Với niềm tin của họ dành cho tôi như vậy, thì đó là sự hỗ trợ lớn lao nhất với tôi.
Nếu như không có ai đặt niềm tin vào tôi thì tôi sẽ không thể làm gì được cả.

Khi mọi người đặt niềm tin vào tôi thì tôi sẽ làm được rất nhiều thứ và giải quyết được rất nhiều vấn đề nhờ vào những niềm tin như vậy.

Câu hỏi 3:

Em có 1 vấn đề khúc mắc, đó là kể cả trong đời sống thông thường, trong những việc mình làm thông thường và khi hành thiền, thì rất nhiều những hình ảnh không đẹp, không tốt, những suy nghĩ không tốt, thậm chí là những suy nghĩ không tốt về người khác.

Và với chánh kiến của mình, thì mình biết rằng những việc đó là không đúng, là sai trái, là không tốt. Và mình có tư duy là cần tránh xa khỏi những thứ đó. Và thêm chánh định để có thể định tâm trở lại và chánh niệm. Nhưng đôi khi những gã xấu đó vẫn quay lại.

Xin thiền sư có thể chia sẻ được về lí do những cái xấu đó xuất hiện và những kinh nghiệm để mình có thể xử lí nó tốt hơn.

Xin cảm ơn!

Em cũng bổ sung thêm là, trước đây khi chưa biết về Phật giáo nguyên thủy và chưa đi làm nhiều phước thiện thì thậm chí là chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy những khuôn mặt rất kinh tởm, những khuôn mặt bị chảy rửa, bị bỏng, bị cháy đang gào thét và những hình hài rất kinh hãi.

Em thì không sợ những cái đó nhưng mà khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh đó lại xuất hiện.

Và đến sau này, khi biết về Phật giáo nguyên thủy và mình hay chuẩn bị đi chùa hay làm phước thiện thì buổi tối, có một số cái phi nhân, không biết là phải phi nhân hay là do cái tưởng của mình, giống như những người phụ nữ đến gào thét hay là tạo ra những tiếng động rất là kinh hãi.

Thì sau này khi em làm nhiều những thiện pháp, cũng như là tập hành thiền, và có tụng kinh, nghe pháp và mình có chánh kiến thì những cái đó dần biến mất.

Nhưng mà đến bây giờ thì những ý nghĩ xấu vẫn xuất hiện.

Xin Ngài chia sẻ giúp em những kinh nghiệm để em có thể tiêu trừ những thứ này.

Không biết có phải do tham ái, vô minh hay cái si của mình nó quá lớn hay không. Rất mong Ngài có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm của mình.

Xin cảm ơn!

Thiền sư trả lời:

Vô minh và tham ái chính là kẻ tạo tác thật sự của tất cả chúng sinh hữu tình và những thứ không phải là chúng sinh hữu tình.

Bản thân chúng ta cũng được tạo tác ở vô minh và tham ái. Thành ra chúng ta có sức mạnh của vô minh và tham ái.

Chúng ta có thể khác nhau giữa mỗi người với nhau vì do mức độ vô minh và tham ái khác nhau.

Bất kể là kinh nghiệm tốt hay xấu như thế nào, đều được tạo ra bởi vô minh và tham ái.

Những gì mà bất kể kinh nghiệm tốt hay xấu, của tôi thì đó là do vô minh và tham ái của tôi.

Cũng tương tự như thế, những kinh nghiệm tốt hay xấu đối với bạn bất kể là như thế nào, thì đó là do vô minh và tham ái của bạn.

Nếu như chúng ta dính mắc vào tiền thì chúng ta sẽ có thể trở nên giàu có chính là do sự dính mắc đó.
Nhưng chúng ta cũng sẽ gặp phải những vấn đề hay những phiền toái bởi sự dính mắc vào tiền đó.

Không có ai và không có điều gì là hoàn hảo và hoàn chỉnh hay trọn vẹn cả.

Chính vì vậy, nếu chúng ta dựa vào hoặc đặt niềm tin vào vô minh hay tham ái của chính chúng ta, chúng ta sẽ không thể nào trọn vẹn được.
Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi để chuyển từ vô minh và tham ái sang chánh niệm và xả ly.

Chúng ta càng chánh niệm thì chúng ta sẽ càng có khả năng xả ly.
Sức mạnh của chánh niệm và xả ly là trọn vẹn và không có tác dụng phụ.

Nếu chúng ta làm các thiện pháp và hành thiền thì chúng ta có sự kết nối đối với nhiều người và kể cả chúng sinh mà chúng ta không nhìn thấy được.

Bởi vì những thiện pháp và hành thiền có sự liên quan đến Phật-Pháp-Tăng.

Nếu chúng ta không làm thiện pháp và hành thiền, chúng ta có thể chỉ sống trong môi trường nhỏ mà thôi.

Nhưng khi chúng ta làm những thiện pháp và hành thiền, chúng ta sẽ có sự kết nối với nhiều người và những chúng sinh có sự kết nối với Phật-Pháp-Tăng nữa.

Trước khi tôi hành thiền, thì tôi không có những liên quan đến chúng sinh vô hình.
Kể từ khi hành thiền, tôi đã liên hệ và giao thiệp với rất nhiều người.

Có những người trong số họ có sự kết nối đối với những chúng sinh vô hình, thành ra tôi cũng nhận sự kết nối đó đối với cả những chúng sinh đó.

Và tôi cũng phải hồi hướng phước lành cho họ, mặc dù tôi không có sự liên hệ trực tiếp với họ, chỉ là gián tiếp mà thôi.

Thế nhưng qua những điều đó, tôi cũng tin tưởng vào những chúng sinh vô hình.

Tôi cũng cố gắng sử dụng mọi người cũng như mọi nơi để làm các thiện pháp và tôi sử dụng tất cả những kinh nghiệm, tốt hay xấu, để chánh niệm và xả ly.

Điều này không phải chỉ cho tôi mà còn cho những người khác nữa.

Do sự tin tưởng đặt niềm tin vào các thiện pháp và hành thiền, nên ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc làm thiện pháp và hành thiền này. Các chúng sinh khác cũng có sự hợp tác đối với chúng tôi.

Thì, điều mà bạn cần làm, đó là sử dụng cuộc sống của bạn, những kinh nghiệm của bạn hay năng lực của bạn, thói quen hay trí tuệ của bạn để làm tất cả các loại thiện pháp và hành thiền.

Nếu như chúng ta dựa vào, hay chúng ta đặt niềm tin vào việc làm những thiện pháp thì chúng ta có thể hiểu về tất cả các sự thật, về bản thân cũng như những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua.

Và rồi bạn sẽ có được sự hài lòng cho chính bạn.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, có thể phù hợp hoặc chưa phù hợp với ai đó, trong hoàn cảnh nào đó, tất cả chỉ để biết, để tham khảo, để sử dụng mà thôi, không dính mắc, không chối bỏ. Hãy nhìn nhận với tâm bình thản, tâm quân bình. Nguyện cho quý vị được hạnh phúc, được an lạc! 🙏
2017-12-21T01:50:37+07:00

About the Author:

Doing good deeds - Làm phước thiện không giới hạn! Admin tại Khanhhai.net, đồng thời là admin fanpage Những Câu Nên Ngẫm Mỗi Ngày với hơn 400 ngàn fans.

Leave A Comment